Activiteiten

Maken van een inkoopscan en opstellen van een inkoopplan

Stap 1 – Financiële scan (bij welke leveranciers wordt ingekocht? Welke producten/diensten? Wie koopt in? Inkoopvolume per commodity?)

Stap 2 – Scan van bestaande inkoopafspraken (in kaart brengen van contracten en inkoopafspraken)

Stap 3 – Scan van inkooporganisatie, inkoopprocessen en systemen (organisatiestructuur doornemen, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers in het inkoopproces, efficiëntie inkoopproces)

Stap 4 – Resultaten (inkoopportfolio op actuele marktsituatie, potentiële besparingen bepalen, mogelijke verbeteringen inkooporganisatie, opstellen inkoopplan)

Inkoopanalyse en portfolioanalyse op basis van actuele marktsituatie

Door invullen van de portfoliomatrix ontstaat een duidelijk beeld, per project, hoe de markt het beste benaderd kan worden.

Inkoopadvisering- en begeleiding

Inkoopadviseringen, eventueel inkoopbeleid opstellen en begeleiding bij implementatie binnen een organisatie.

Contractmanagement “contract optimalisatie”

Analyseren, adviseren, acteren, evalueren en actualiseren van inkoopovereenkomsten en budgetverantwoording/bewaking.

Opstellen van inkoopdocumenten

Met de juiste inkoopdocumenten wordt tijdig aangegeven wanneer beslissingen moeten zijn genomen, zodat vertraging of noodoplossingen voorkomen worden. Door inkoopafspraken tijdig en compleet vast te leggen, is het voor alle betrokkenen helder wie, wat, waar, wanneer verantwoordelijk is.
Inkoopdocumenten: inkoopplanning, offerte aanvragen, besprekingsverslagen, leveringsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten,  verhuurovereenkomsten en raamovereenkomsten, etc.

(Collectieve) raamovereenkomsten

Kleinere bouwbedrijven, door middel van een abonnement, voorzien van marktcomforme prijzen voor routineproducten. Routineproducten zijn bijvoorbeeld betonmortel, betonpompen, bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, afvalcontainers, bedrijfskleding, ijzerwaren en kramereijen, bouwmaterieel (verhuur steiger, inclusief montage- en demontage), etc.

Projectmatige inkoop

Op projectbasis de inkoop verzorgen tijdens een piekmoment in de productie bij bouwbedrijven, een combinatiewerk van meerdere bouwbedrijven of bij bedrijven en instellingen voor groot onderhoud aan vastgoed (bijvoorbeeld vervangen dakbedekking, schilderwerk en dergelijke).

Integrale oplossingen “supply chain”, processen inzichtelijk maken en verbeteren, bundelen van kennis, verhogen kwaliteit

Ook wel “integraal ketenbeheer” genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en onderaannemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat. Bijvoorbeeld bij toeleverende bedrijven zorgen dat er minder afval ontstaat op de bouwplaats.

“Make of Buy”-analyse

In overleg bepalen wat verstanig is gezien de actuele situatie, uitbesteden of zelf maken. Vast personeelsbestand op meest rendabele wijze inzetten en maximaal gebruik maken van specialiteiten uit de flexibele schil.