SSC

Zoals het logo SSC BouwInkoopAdvies weergeeft, bestaat het inkoopproces uit 2 fasen en 6 stappen, te weten:

Fase 1 (tactische fase): Specificeren – Selecteren – Contracteren

Fase 2 (operationele fase): Bestellen – Bewaken – Nazorg

SSC BouwInkoopAdvies ondersteunt in de tactische fase. Verloopt deze fase goed dan zal fase 2, de operationele fase, geen extra kosten veroorzaken. Met andere woorden, in fase 1 wordt bedacht en vastgelegd wat in fase 2 wordt verwacht. Verloopt fase 1 niet zoals het moet, zijn er onduidelijkheden in de specificatie, vindt een verkeerde selectie plaats of worden afspraken niet juist en tijdig vastgelegd, dan ontstaan faalkosten in fase 2.

Waarom is stap 6 ook ingekleurd?
SSC BouwInkoopAdvies vindt het noodzakelijk dat een goede evaluatie plaatsvindt, zodat op lange termijn faalkosten lager worden en de samenwerking tussen partijen beter.

Wat doet SSC BouwInkoopAdvies niet?
Bestellen, bewaken en betalen van de materialen en diensten.