Home

SSC BouwInkoopAdvies ondersteunt bouwbedrijven, zonder specifieke inkoopfunctionaris, bij het professionaliseren van inkoop.
“Inkoop is alles waar een onderneming een factuur van krijgt”.
Bij de meeste bouwbedrijven is dit ruim 80% van de totale omzet en bij bouw gerelateerde inkoop is dit vaak meer dan 70% van de totale omzet.

Inkoop is meer dan onderhandelen en een prijs afspreken. Inkoop heeft een bepalende rol bij het succes van een bouwbedrijf. Inkoop is het tijdig en compleet vastleggen van puzzelstukjes, tegen marktconforme prijzen, zodat de puzzel (het gebouw) tijdig en naar de wens van de opdrachtgever opgeleverd kan worden. Inkoop is risicoanalyse, gebruik maken van de helicopterview, processen verbeteren, kosten reduceren, lever- en productietijden overzien, evalueren, leveranciersmanagement, contractmanagement, etc.

Het belang van een goed inkoopbeleid, waar naar gehandeld wordt, vertaald zich op langere termijn in het voorkomen van faalkosten, beperken van juridische risico’s en waarborging ondernemingscontinuïteit.

SSC BouwInkoopAdvies biedt ondersteuning en advies bij:

1.   maken inkoopscan en opstellen inkoopplan;
2.  inkoopanalyse, portfolioanalyse op basis van actuele marktsituatie;
3.  inkoopadvisering- en begeleiding;
4.  contractmanagement “contract-optimalisatie”;
5.  opstellen van inkoopdocumenten;
6.  (collectieve) raamovereenkomsten;
7.  projectmatige inkoop;
8.  integrale oplossingen “supply chain”, processen inzichtelijk maken en
verbeteren, bundelen van kennis, verhogen kwaliteit;
9.  “make or Buy”-analyse.

SSC

Zoals het logo SSC BouwInkoopAdvies weergeeft, bestaat het inkoopproces uit 2 fasen en 6 stappen, te weten:

Fase 1 (tactische fase): Specificeren – Selecteren – Contracteren

Fase 2 (operationele fase): Bestellen – Bewaken – Nazorg

SSC BouwInkoopAdvies ondersteunt in de tactische fase. Verloopt deze fase goed dan zal fase 2, de operationele fase, geen extra kosten veroorzaken. Met andere woorden, in fase 1 wordt bedacht en vastgelegd wat in fase 2 wordt verwacht. Verloopt fase 1 niet zoals het moet, zijn er onduidelijkheden in de specificatie, vindt een verkeerde selectie plaats of worden afspraken niet juist en tijdig vastgelegd, dan ontstaan faalkosten in fase 2.

Waarom is stap 6 ook ingekleurd?
SSC BouwInkoopAdvies vindt het noodzakelijk dat een goede evaluatie plaatsvindt, zodat op lange termijn faalkosten lager worden en de samenwerking tussen partijen beter.

Wat doet SSC BouwInkoopAdvies niet?
Bestellen, bewaken en betalen van de materialen en diensten.

Hallo, ik ben Frank

Ik ben gehuwd, vader van drie kinderen en eigenaar van SSC BouwInkoopAdvies. Na circa 25 jaar in dienst te zijn geweest van middelgrote en grote bouwbedrijven als assistent inkoper, inkoper, senior inkoper en hoofd inkoop, heb ik besloten per 12 augustus 2013 als zelfstandige ondernemer door het leven te gaan.
Waarom dit besluit? Omdat het mijn overtuiging is dat een goed inkoopbeleid een grote waarde heeft voor de continuïteit van een bouwbedrijf, waarbij niet alleen projectmatig maar zeker ook procesmatig moet worden gehandeld en een lange termijn strategie cruciaal is.

Missie

De business van een opdrachtgever laten stralen!

Visie

Het hebben van een visie, beleid waar naar gehandeld wordt, duidelijke en efficiënte inkoopstructuur en medewerkers die taken en verantwoordelijkheden in het inkoopproces begrijpen en er naar handelen.

Optimaal gebruik van leveranciersrelaties op basis van vertrouwen, controle, creativiteit en stabiliteit. Leven en laten leven.

Faalkosten voorkomen is minder “sexy” dan branden blussen, maar wel beter. Een probleem voorkomen valt niet op, het probleem ontstaat niet. Een probleem oplossen wel, zeker als de oplosser het probleem veroorzaakt heeft.

Doelstelling

Maximaal rendement halen uit het inkoopproces van een organisatie en op strategisch en tactisch vlak sturing geven aan het operationele vlak.

Het minimaliseren van faalkosten door een lange termijn strategie te volgen, het opbouwen van leveranciersrelaties en het waarborgen van de ondernemingscontinuïteit.

Het inkoopbeleid bepalen, analyseren, doelstellingen formuleren en bewaken.

Meewerken aan een moderne inkoopafdeling, een relatiebeheerder zijn voor de interne en externe klanten waardoor sneller, effectiever en flexibeler gereageerd kan worden op vragen vanuit de eigen organisatie en markt.

Contact

SSC BouwInkoopAdvies B.V.
Mastwijkstraat 2
5045 LB Tilburg

Tel: 06 502 06 516
E-mail: info@sscbouwinkoopadvies.nl

Btw-nummer: NL862589502.B01
Kvk-nummer: 82748217